Vergi ve harçlar yeniden belirlendi

2019’da uygulanacak Bir takım vergi ve harçlar, tekrar değerleme oranına göre tespit edildi.

Bazı vergi ve harçlar, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2019 senesi amaciyla yüzde 23,73 olarak belirlediği tekrar değerleme oranında hesaplandı.

Konuya ait tebliğler Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yarından bu yana yürürlüğe girmek üzere yayımlandı. Veraset ve İntikal Vergisi yasasi genel Tebliğine göre, istikbal yıl, evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine eşit eden kalıt hisselerinde 250 bin 125 lira, ivazsız suretle alana gelen intikallerde 5 bin 760 lira, kazanç ve esya üstüne düzen eden yarışma ve çekilişler ile Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların düzen etmesi ile alakalı Yasada tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 5 bin 760 Lira olarak dikkate alınacak.

Damga Vergisi yasasi genel Tebliği’ne göre, her tek kağıttan alınacak damga vergisine ait üst sınır iki milyon 642 bin 810 Lira oldu. senelik istikbal vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 72,70 lira, kurumlar vergisi beyannamesinde, 91,10 lira, katma kıymet vergisi beyannamesinde 48 Lira olacak.

Harçlar yasasi genel Tebliği’ne göre, tertemiz senede 6 aya civarindan pasaportlar amaciyla harç meblağı 170 lira, tek sene süreli olanlar amaciyla 248,40 lira, iki sene süreli olanlar amaciyla 405,50 lira, üç sene süreliler amaciyla 575,90 ve üç seneden çok süreli olanlar amaciyla 811,60 Lira oldu. 2019’da A sınıfı sürücü dokümanı harcı 203,40 Lira olarak belirlenirken, bu meblağ B sınıfı sürücü dokümanı harçlarında
613,30 Lira olarak uygulanacak.

Gelecek sene mahkemeye başvurma harçları 20,40 liradan, icraya başvurma harçları 44,40 liradan başlayacak. İflasın açılması veyahut konkordato isteğiyle masaya katılma harcı 73,10 Lira olacak. Ticari Emelli olmaksızın, yolcuların kendisinin kullanımları emeliyle vatan dışından getirdikleri telefonların kullanım desturu amaciyla ödenmesi koşul olan harç meblağı 618,60 liraya çıktı.

Türkiye’nin muvazzaf ve fahri konsolosluklarının 2019 seneninde yapacağı işlemlerde uygulayacağı harç miktarlarının hesaplanmasında esas alınacak dolar kuru 5,30 Lira olarak belirlendi.

Katma kıymet Vergisi genel Uygulama Tebliğinde farklık Yapılmasına değin Tebliğ Tebliğine göre, indirimli orana elbet işlemler hasebiyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının art iade konusu yapılamayacak kısmıyla alakalı sınır, 2019 senesi amaciyla 14 bin 100 Lira olarak belirlendi.

Vergi Usul yasasi genel Tebliği’ne göre de alakalı Yasada bulunan kazanç cezaları tekrar belirlendi. bunun için göre, kapital şirketlerine baz alinarak usulsüzlük cezaları 98 Lira ile 180 Lira arasında değişecek. Fatura ve benzeyen evrak verilmemesi ve alınmaması şeklindeki usulsüzlüklere ait cezalar da 290 liradan başlayacak.

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

Belediye Gelirleri yasasi genel Tebliğine göre de konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 39 kuruş, başka belediyelerde 29 kuruş olarak hesaplanacak.  Konut, işyeri ve başka şekilde kullanılan binalar amaciyla için tutarlar, büyükşehir belediye hudutları içinde bulunanlar dış olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5 binden az var olan belediyelerde yüzde 50 indirimli olarak uygulanacak.

MESKEN KİRA GELİRLERİ İÇİN İSTİSNA TUTARI

Gelir Vergisi genel Tebliği’ne göre de Bir takım maktu had ve tutarlar belirlendi. bunun için göre, konuk kira gelirleri amaciyla tatbik edilen kaide dışı tutarı, 5 bin 400 lira, işverenlerce iş yeri veyahut iş yerinin müştemilatı dışında var olan yerlerde hizmet erbabına aş verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ait kaide dışı meblağı 19 Lira oldu. Engellilik indirimi tutarları, birinci derece engelliler amaciyla bin 200 lira, 2. derece engelliler amaciyla 650 lira, üçüncü derece engelliler amaciyla 290 Lira olarak tespit edildi.

Basit usule elbet olmanın genel şartlarından var olan iş yeri kira bedeline ait tutar, büyükşehir belediye hudutları içinde 9 bin lira, başka yerlerde 6 bin Lira olarak belirlendi.

Gelir vergisine elbet gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 18 bin liraya civarindan yüzde 15, 40 bin liranın 18 bin lirası amaciyla iki bin 700 lira, fazlası amaciyla yüzde 20, 98 bin liranın 40 bin lirası amaciyla 7 bin 100 lira, fazlası amaciyla yüzde 27, 98 bin liradan fazlasının 98 bin lirası amaciyla 22 bin 760 lira, fazlası amaciyla yüzde 35 olarak belirlendi.  Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama genel Tebliğinde farklık Yapılmasına değin Tebliğ’e göre de motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması koşul olan ÖTV ve başka her biçimde vergiler dahil bedeli 247 bin 400 liranın altında var olan binek otomobil, panelvan, pikap, arazi taşıtı, ATV, cip benzeri taşıtların, engellilik derecesi yüzde 90 veyahut dahada çok var olan malul veyahut engelliler tarafından 5 senede tek defaya mahsus olmak üzere evvel iktisabı ÖTV’den kaide dışı tutuldu. Ancak, alakalı Yasada “Diğerleri” olarak ifade edilen taşıtlardan, ÖTV ve KDV dahil gümrük vergilerine ait kaide dışı uygulanmaması vaziyetinde belirlenecek gümrüklenmiş değeri 247 bin 400 bin lirayı aşanlar dışalım istisnasından da dış olacak.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

Öte yandan, motorlu taşıtlar vergisinde 2019 senesi tutarları tekrar değerleme oranı adina yüzde 15,9 oranında artırıldı. Motorlu Taşıtlar Vergisi genel Tebliğine göre 1-3 ıslak grubunda bulunan ve motor silindir hacmi 1300 santimetreküpe civarindan var olan otomobillerin motorlu taşıtlar vergisi, 861 Lira olacak. Aynı ıslak grubundaki motor silindir hacmi 1301 santimetreküp ile 1600 santimetreküp arasındaki otomobillerin vergisi de bin 499 liraya liraya yükselecek. 4001 santimetreküpün üzerindekilerin vergisi ise 41 bin dört liraya çıkacak.

Yıllık vergi tutarı, 1-6 ıslak arası minibüslerde bin 29 lira, aynı yaştaki 25 kişiye civarindan otobüslerde iki bin 597 lira, bin 500 kilograma civarindan kamyonet, kamyon ve benzeyen araçlarda 923 Lira olacak.  Emlak Vergisi yasasi genel Tebliğine göre de 2019 seneye ait emlak vergi değerleri, 2018 senesi vergi değerlerinin, bu seneye ait tekrar değerleme oranının yarısı (yüzde 11,865) civarindan artırılarak hesaplanacak.

AA

Tüm nihayet dakika haberleri amaciyla tıklayın.

Leave a Comment