İngilizce Çeviri ve Türkçe Çeviri Çalışmaları ve İngilizce Sözlük Kaynakları Üzerine İncelemeler

Tarih boyunca, yazılı ve sözlü çeviriler, sadece bilim ve dini amaçlar için önemli metinlere erişim sağlamada değil, insanlar arası iletişimde de önemli bir rol oynamıştır. Yine de, akademik bir konu olarak çeviri çalışması, ancak son altmış yılda başlamıştır. İngilizce konuşulan dünyada, bu disiplin şimdi Hollandalı ABD’li araştırmacı James S. Holmes sayesinde, genellikle “çeviri çalışmaları” olarak biliniyor. 1972’de yazılan ancak 1988’e kadar yaygın olarak ulaşılamayan kilit role sahip tanımlayıcı makalesinde, Holmes o zamanki yeni disiplini “çeviri ve çevirme fenomeninin etrafında toplanan sorunların kompleksi” ile ilgili olarak tanımlamaktadır (Holmes 1988b / 2004: 181). İngilizce çeviri yaparken çevirmenler bu sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. 1988 yılında, Mary Snell-Hornby, “Çeviri Çalışmaları: Entegre Bir Yaklaşım” adlı eserin ilk baskısında, ‘çeviri çalışmalarının bağımsız bir disiplin olarak görülmesi talebinin son yıllarda gittikçe arttığını’ yazmaktadır (Snell-Hornby, 1988, Önsöz). 1995’e gelindiğinde, çalışmasının ikinci gözden geçirilmiş basımı olan “Bağımsız bir Disiplin Olarak Çeviri Çalışmalarının Nefes Kesici Gelişimi” konuyu çok daha derin bir şekilde ele almaktadır.

Mona Baker, “Routledge Çeviri Ansiklopedisi (1998)” nin ilk basımının girişinde, birçok farklı geleneksel disiplinden gelen uzmanları bir araya getiren heyecan verici yeni disiplinin zenginliğinden etkili bir şekilde bahsetmektedir. Bu aşamada İngilizce sözlük kaynaklarına gereksinim de gittikçe artmaktadır. Çeviri çalışmalarının daha belirgin hale geldiği iki görünür yol vardır. İlk olarak, hem lisans hem de lisansüstü düzeyde çeviri ve mütercimlik programları çoğalmıştır. Binlerce öğrenciyi çeken bu programlar, temel olarak gelecekteki profesyonel ticari çevirmenleri ve mütercimleri eğitmeye yöneliktir ve çeviri ve mütercimlik meslekleri için yüksek değerli giriş seviyesi nitelikler olarak hizmet ederler. Türkiye’deki üniversitelere baktığımızda yine aynı durumla karşılaşmaktayız. Türkçe çeviri eğitimi sağlayan programlar giderek artmaktadır. Caminade ve Pym (1995) altmıştan fazla ülkede en az 250 üniversite düzeyinde organ listelemiştir ve dört yıllık lisans derecesi ve / veya çeviri alanında lisansüstü ders vermektedir. Üniversitelerde yer alan modern dil çalışmalarının gitgide azalmakta olduğu ancak ilki 1960’larda kurulan, özellikle lisansüstü derslerin yorumlama ve çevirme öyküsünün çok farklı olduğu İngiltere örneğini ele aldığımızda, İngiltere’de en az yirmi lisansüstü çeviri programı ve “Çeviri Çalışmaları Merkezi” bulunduğunu görmekteyiz.

Leave a Comment