Güncel 

Merkez Bankası Faizi Değiştirmedi

ülkemiz Cumhuriyet ortada Bankası, Nisan ayı kazanç Politikası heyeti toplantısında politika faizini yüzde 24 düzeyinde sabit tuttu.

MB, POLİTİKA FAİZİNİ YÜZDE 24’TE TUTTU

ortada Bankası sene üçüncü kazanç Politikası heyeti toplantısını gerçekleştirdi. Banka beklendiği benzeri politika faizini değiştirmeyerek yüzde 24’te tuttu.

ortada Bankası, 14 Eylül 2018’deki toplantısından bu yana faizde değişikliğe gitmedi.

Kuruldan yapılan izahta şu ifadelere yer verildi:

“DENGELENME EĞİLİMİ ayni ritimde devam EDİYOR”

“Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin ayni ritimde devam ettiğini göstermektedir. Dış istek nispeten gücünü korurken finansal koşullardaki sıkılığın da tesiriyle iktisadi etkinlik yavaş tek seyretme izlemektedir. Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir.

“SIKI kazanç bazli DURUŞ KORUNACAK”

İç istek gelişmelerine bağlı olarak enflasyon göstergelerinde tek miktar iyileşme gözlenmektedir. Bununla birlikte, besin ücretleri ve ithal girdi maliyetlerindeki artışlar ile enflasyon beklentilerindeki çok seyretme ücret istikrarına baz alinarak risklerin ayni ritimde devam ettiğini göstermektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünde bariz tek iyileşme sağlanana civarindan sıkı kazanç bazli duruşun korunmasına karar vermiştir.

“BÜTÜN ARAÇLAR KULLANILMAYA ayni ritimde devam EDECEK”

ortada Bankası ücret istikrarı esas emeli doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya ayni ritimde devam edecektir. Enflasyon görünümünü etkileyen unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek, kazanç bazli duruş enflasyonu hedeflenen patika ile ahenk gösteren seviyelerde tutacak şekilde belirlenecektir.”

“İHTİYAÇ HALİNDE ek SIKILAŞTIRMA” İFADESİ ÇIKTI

tek evvelki metinde bulunan “ihtiyaç duyulması seklinde ek kazanç bazli sıkılaştırma yapılabilecektir” ifadesi bugünkü izahta yer almadı.

Leave a Comment